KVKK Bildirimi

Elektronik İletilere Ait Seçimler
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 6.maddesinin b bendi gereğince önceden herhangi bir onayınız bulunmadan ticari iletiler gönderilmekte ve sizinle iletişime geçilmektedir. Detaylı bilgi almak ve tercihlerinizi değiştirmek için bize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.

Aydınlatma Metni
Kübra Erim olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlenen Kişisel Verileriniz
 

Elektronik Ticaret Sözleşmesinin Kurulması ile Beraber;

 • Kimlik bilgileriniz (ad soyad, doğum tarihi, TC Kimlik No),

 • İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası),

 • Fatura talep etmeniz halinde bizimle paylaşmanız halinde (TC Kimlik No, Vergi Kimlik No),

 • Kredi kartı ile ödeme yapmanız halinde ödeme kuruluşuna gönderilmek üzere işlenmesi (kredi kartı bilgileriniz tarafımızca görülmez ve kesinlikle saklanmaz),

 • Ödeme yöntemi olarak havale seçilmesi halinde banka iban ve kullandığınız bankaya ilişkin bilgiler,

Kullanıcı Olmanız Halinde;

 • Size özel tahsis edilmiş kullanıcı adı ve şifreniz

 • Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin kayıtları (talep ve şikayet yönetimi)

 • Şikayetlerinize ilişkin alınan formla oluşan kayıtlar

 • Kullanıcı olmanız halinde sağladığımız elektronik ticaret sistemi çerçevesinde veri işleyen sıfatı tutulması amacı IdeaSoft’un işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemeden sadece depolama ve sistemin kullanılması ile oluşan müşterilerinize ait bilgiler,

 • Esnaf veya tacir olmanız sebebi ile fırsat ve kampanyalarımdan yararlanabilmeniz için size gönderilen ticari iletileriniz gönderebilmemiz amacı ile işlenen iletişim verileriniz,

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;

Genel Amaçlar:

 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek ve gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik ve iletişim bilgilerinizi,

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

 • Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla kimlik, iletişim, fatura, alışveriş bilgilerinizi,

 

Kullanıcı Olmanız Halinde:

 • Ürünümüzün geliştirilmesini sağlamak ve taleplerinize anında yanıt vermek adına Kullanıcı şikayet ve talep formu kapsamında,

 • Düzenli ödemelerin takibi ve hesap bilgileriniz ile düzenleme yapılabilmesi ve elektronik ticaret ortamınızın yönetilmesini sağlamak için tarafınıza sağlanan halinde,

 • Kullanıcı olmanız halinde yapmış olduğunuz satışlar, elektronik ticaret sitenizin yürütülmesini sağlamak,

 • Verilen hizmet kapsamında taleplerinizin yönetimi ve en iyi hizmet prensibi ile kullanıcıların elektronik ticaretinin en iyi şekilde sağlanması amacı ile,

 • Web sitesinde yer alan veya talep etmeniz halinde verilerinizi aktardığımız iş ortakları ile elektronik ticaret sitenizin yönetiminin yapılması amacı ile,

işliyoruz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Jetingilizce.com tarafından; site üzerinden işlemleriniz, talep ve şikayetlerinize ilişkin taleplerle veya yaptığınız alışverişleriniz ile beraber, site üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma gibi yöntemlerle işlenmektedir.

Jetingilizce.com olarak kişisel verilerinizi; site üzerindeki demo taleplerinde ve satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine; kullanıcı olmanız halinde “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” talep ve şikayetlerinizin takibi açısında “Hakkın kullanılması için veri işlemenin zorunlu olması” sebebine dayanarak topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Jetingilizce.com olarak kişisel verilerinizi;

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla Jetingilizce.com'un yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) veya yurtiçindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurtdışında olması halinde yurtdışı ile,

 • Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin çözümü amacı ile bayilerimiz ve iş ortaklarımızla,

 • Sitemizde yer alan ve hizmetine sunulan ve hizmet almak istediğiniz iş ortaklarımıza verdiğiniz izin kapsamında,

 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,

 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, Jetingilizce.com tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere

paylaşmaktayız.

Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu politikanın “iletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Jetingilizce.com'a,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İletişim
Başvurularınızı veri sorumlusu olarak Jetingilizce.com'un söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan [email protected] e-posta adresine, sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan ulaşabilirsiniz.

Yükleniyor...